L’IN_CULT és un context comú de trobada i un procés per a explorar plegades i en xarxa, la diversitat de formes de fer i entendre l’agitació cultural i la transformació social a Granollers.

 L’IN_CULT entén la cultura com un procés i no com un producte. Un procés que es genera en i des d’unes dinàmiques històriques i unes materialitats socials situades i on entren en joc una infinitat d’aspectes ideològics, polítics, identitaris i de poder que van produint un conjunt de relats i pràctiques quotidianes que conformen diverses maneres de ser i d’estar, de sostenir la vida. Maneres de sostenir la vida que lluny de ser uniformes són plurals i es troben en disputa. Per això, el conflicte i les possibilitats de canvi i de transformació, són inherents, necessàries i irrenunciables. 

L’IN_CULT intervé en la cultura des de les pràctiques d’agitació. L’agitació entesa com la capacitat de capgirar els imaginaris culturals dominants. Una capacitat que només es pot desenvolupar a través de processos educatius col·lectius de transmissió, adquisició, creació i intercanvi cultural. Processos que utilitzen qualsevol  llenguatge, disciplina o eina de producció cultural i que busquen tenir un impacte en diversos espais quotidians.

L’IN_CULT es fa present en els espais on tradicionalment s’ha circumscrit allò que hegemònicament s’ha anomenat cultura per introduir discursos i pràctiques sovint apartades. Però l’IN_CULT també pren el carrer, intervenint-hi directament a partir de les seves dinàmiques i reconeixent-lo com a espai comú. 

L’IN_CULT ens interpel·la. I ho fa establint diàleg amb tot i amb tothom. Un diàleg que commou, que provoca i que fa trontollar, que s’interroga per l’inqüestionable, desafia els dogmes quotidians i explora noves lectures, que ens desplaça i ens travessa, que ens posa en el lloc dels altres i que ens obre a noves possibilitats d’entendre la vida.

L’IN_CULT és un espai de recerca i anàlisi, capaç de reflexionar sobre la pròpia acció. La recerca entesa com una eina de formació i autogestió del coneixement, capaç de generar un nivell més en la voluntat transformadora i amb capacitat de retorn sobre la mateixa realitat on actua. 

 L’IN_CULT és, en definitiva, una aposta per a la sobirania cultural. La sobirania cultural entesa com l’activitat col·lectiva capaç de decidir tant les condicions de consum i de creació cultural, com de generar processos per construir relats, pràctiques i eines pròpies i compartides. La sobirania cultural com una sobirania més en l’actual lluita per superar el capitalisme i construir una vida digna.  

 

In_cult 2013

 

In_cult 2014

 

In_cult 2015

 

In_cult 2017