L”I si parlem de música?” és una proposta per crear una trobada entre músics i el seu públic amb dos formats possibles: d’una banda, es fan converses obertes el dia del concert una estona abans i a la mateixa sala on tindrà lloc. D’altra banda, es fan projectes educatius de diverses sessions perquè grups d’adolescents i joves dialoguin amb els imaginàris dels músics arribant a produir intervencions artístiques que es mostren el dia del concert.