Què és l’Eixida?

L’Eixida és un col·lectiu d’agitació cultural i comunitària nascut l’any 2015 que promou la sobirania cultural i la transformació social. Fruit d’anys de treball des de l’associacionisme i de l’experiència acadèmica i laboral aglutinem un conjunt de sabers i pràctiques a l’entorn de l’educació, la història, l’antropologia, l’acció cultural i comunitària, la participació ciutadana, la  producció artística i la gestió cultural.

Què volem?

  •   Promoure l’agitació cultural com a pràctica educativa, de transmissió i creació cultural i per a la transformació comunitària i social situada des del punt de vista de la democràcia cultural.
  •   Desenvolupar metodologies d’investigació-acció-participació i processos d’aprenentatge del treball interdisciplinari, col·laboratiu i en xarxa.
  •   Generar dinàmiques de trobada i de creació col·lectiva a diversos espais quotidians, públics o comuns d’interacció humana.

Què fem?

  • Creació i producció d’accions i projectes educatius, culturals, socials i artístics des d’una perspectiva local i situada.
  • Disseny, coordinació i dinamització d’espais de formació, reflexió i intercanvi de coneixement i pràctiques col·lectives.
  • Promoció i acompanyament de processos de participació social i d’acció comunitària en els diversos espais públics, comuns i quotidians.
  • Organització i producció de cicles i festivals.

Si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer aquí.